Användning och underhåll

Här hittar du monteringsanvisningar för trädgårdssten, trampsten och skiffer möbler. De är informativa, lätta att förstå och väl illustrerade. De finns också som en utskriftsvänlig fil så att du kan ta med dig den beskrivningen ut till monteringsplatsen.

Se även en fångande film om vår senaste produkt från Oppdal; tjockleksjusterad trädgårdssten och tillpassning av denna med en skiffer- sax.

Universell design handlar om att göra byggnationer tillgänglig för alla människor – även de med olika fysiska handikapp. Skiffer kan väl användas tillsammans eller med andra material och tillvarata krav på universell design på ett funktionellt och estetisk sätt.

Du kan också hitta prestandadeklarationer för vår skiffer här liksom info om underhåll av skiffer med hänvisning till leverantörer som har specifika produkter för natursten i sitt sortiment.