Lansering ny mursten!

Skiffern skapar rörelse och liv i en mur. Med skiffern kan du rama in en odlingsbädd eller mura upp en nivåskillnad. Mura en spis, skapa en vacker fasad eller en spännande inomhusvägg. Blocken som naturen behövde hundratals miljoner år att skapa tar det dig en några eftermiddagar att sätta samman. Och en evighet att tröttna på.

Denna murstensserie som omfattar fyra olika varianter i två olika färgkombinationer är mycket enkel att jobba med eftersom alla stenar är sågade i bakkant till ett fast djup på 10 cm. Detta gör den attraktiv och användarvänlig och ger ett mycket vackert resultat med liten arbetsinsats. Två av murstenstyperna har också tre fasta höjder. Med olika utsidor och färgsorteringar kan du välja det uttryck som passar dig och ditt hem allra bäst. Alla murstenstyper erbjuds i två olika färgvarianter: LYS består av bara ljus Oppdalsskiffer, medan MIX har 20 % mörkare Oppdalsskiffer inblandad.

Minera Rå, Rustikk, Ren och Presis är avsedda både för inomhus- och utomhusbruk som beklädnad av väggar, skorstenar, spisar såväl som fasader. Murstenen kan också användas som murat sättsteg i trappor. Murstenen kan muras med eller utan fog beroende på vilket visuellt uttryck som önskas. Önskas fog muras den utifrån samma princip som med annat traditionellt murverk (tegel, betong etc.). Murning utan fog kallas “torrmurning”. Här läggs inte bruk mellan murstenarna utan bakom stenen som bindemedel (bruket kommer därmed inte att synas).

MINERA PRESIS

Denna mursten har sågade utsidor och kanter. Det ger ett minimalistiskt och symmetriskt uttryck med rena linjer. Framsidan har det unika färgspel i naturliga, mjuka skandinaviska toner som den ljusa Oppdalsskiffern kan stoltsera med. Den levereras i varierande längder och fasta höjder.
Denna sten passa bra till att muras både med och utan fogar eftersom den har fast höjd. Mot hörn/avslut anpassas längden enkelt med kakelkap/vinkelslip.

Produktfakta:
• Sågad på framsida (utsida) och kanter
• Sågad baksida med fast djup på 10 cm
• Varierande längder (40–120 cm)
• Fast höjd på 3, 6 och 9 cm
• Levereras i färgerna LYS och MIX (20% andel mørkere Oppdal).

MINERA REN

Denna mursten har handhuggen framsida (utsida) och sågade kanter. Murverket blir därför stramt, men med huggen utsida bevaras ändå mycket av det traditionella uttrycket. Den mursten passar särskilt väl till murning utan fogar (torrmurning). Den levereras i varierande längder och fasta höjder. Mot hörn/avslut (ej synliga) anpassas längden enkelt med kakelkap/vinkelslip. Vid utvändiga hörn (synliga) anpassas längden med hjälp av rits, hammare och mejsel så att du uppnår samma visuella uttryck på ändarna som murstenens utsida ger.

Produktfakta:
• Huggen utsida och sågade kanter
• Sågad baksida med fast djup på 10 cm
• Varierande längder (40–120 cm)
• Fast höjd på 3, 6 och 9 cm
• Levereras i färgerna LYS och MIX (20% andel mørkere Oppdal).

MINERA RUSTIKK

Denna mursten är handhuggen både på stenens framsida (utsida) och på kanterna. Detta gör stenen till den gamla fina klassikern som aldrig blir omodern. Längder och höjder varierar vilket ger muren en levande känsla. Huggna kanter och framsidor ger en sten med precision, utan att tappa det traditionella norska handhuggna uttrycket.
Denna typ av mursten är bäst lämpad att muras med fog eftersom den har varierande höjd. Mot hörn/avslut anpassas längden enkelt med hjälp av rits, hammare och mejsel. Tips! Det kan vara fördelaktigt att använda stenar med olika höjd i samma lager, både för variationens skull och för att utnyttja murstenarnas höjdskillnader.

Produktfakta:
• Huggna utsidor och kanter
• Sågad baksida med fast djup på 10 cm
• Varierande längder (40–120 cm)
• Varierande höjd (3–10 cm)
• Levereras i färgerna LYS och MIX (20 % mörkare Oppdalsskiffer inblandad)

MINERA RÅ

Denna är råhuggen för hand, både på stenens framsida (utsida) och på kanterna. Detta ger som namnet antyder ett grövre uttryck. Både längder och höjder varierar på ett sätt som gör muren levande. Denna typ av mursten är bäst lämpad att muras med fog eftersom den har varierande höjd. Mot hörn och avslut anpassas längden enkelt med hammare och mejsel.
Tips! Det kan vara fördelaktigt att använda stenar med olika höjd i samma lager, både för variationens skull och för att utnyttja murstenarnas höjdskillnader.

Produktfakta:
• Råhuggna utsidor och kanter
• Sågad baksida med fast djup på 10 cm
• Varierande längder (40–120 cm)
• Varierande höjd (3–6 cm)
• Levereras i färgerna LYS och MIX (20 % mörkare Oppdalsskiffer inblandad)