Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: The Boston Public Library, City of Boston
  • Arkitekt: Machado and Silvetti Associates
  • Skifferleverantör: Vermont Structural Slate Company
  • Foto: Michael Moran / Stephen Lee

Boston Public Library

Boston Public Library (Honan-Allston Branch) är en en-våningsbyggnad på nästan 2000 kvm beläget längs en av Bostons prominenta gator.
Byggnaden tillvaratar flera aspekter som är viktiga för biblioteket; maximal visuell överblick inomhus, en trädgård för läsning som kan rymma så många besökare som möjligt, allmän tillgång även utanför öppettider samt en framträdand läsesal på byggnadens framsida.

Den varma materialpaletten består av fasadskivor i Otta rost, Vermont skiffer och träpaneler. Dessa material valdes inte bara på grund av materialets minimala underhållsbehov, men också för att de uppnår en vacker patina med tiden.
De invändiga golven består av en kombination av trä och kork som delar samma varma toner som de utvändiga materialen.

Biblioteket vann det prestigefyllda “International Award Arkitektur i sten” 2005.