Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: Universitetet i Tromsö
  • Byggår: 2014-2016
  • Uteareal: 11.000 kvm
  • Landskapsarkitekt: Polarlandskap
  • Entreprenör: A. Markussen
  • Foto: Polarlandskap
  • Stenleverantör: Narvik Steinsenter
  • Material: ljus Oppdalskiffer beläggning, massiva steg, mursten och avtäckningar

UiT Norges arktiska universitet

Den gamla husmorsskolan på Breivang i Tromsö blev totalrenoverad och ombyggd till ny handelshögskola tillhörande Universitetet i Tromsö, Norges arktiska universitet. Anläggningen stod klar i 2016 och består av stora grönområden, gångvägar, trappor, ramper och flera olika mur konstellationer.

De har använt material av väldigt god kvalitet i hela anläggningen och merparten av ytorna och konstruktionen är utförda med naturstensmaterial, i hovudsak lys Oppdalsskiffer.