Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: Copperhil Mountain Lodge AB
  • Arkitekter: AIX og Bohlin Cywinski Jackson
  • Interiørarkitekt: Koncept Stockholm AB
  • Landskapsarkitekt: Nyréns landskap
  • Byggherre: Copperhill Mountain Lodge AB
  • Arkitekter: AIX och Bohlin Cywinski Jackson
  • Interiörarkitekt: Koncept Stockholm AB
  • Landskapsakritekt: Nyréns landskap

Copperhill Mountain Lodge

På toppen av Förberget i Åre ligger ett modernt designhotell i amerikansk lodge-stil. Omfattande användning av natursten förankrar hotellet i både landskap och traditioner.

Byggnaden är anpassad efter omgivningen; den sträcker sig parallellt med den naturliga topografin och vilar på en stensockel. After ski- och konferensavdelningens fasadmurar är byggda av massiva Offerdalsblock som tillsammans med landskapsmurarna förankrar byggnaden i landskapet.

Inomhus präglas det stora atriet av en tre våningar hög öppen spis och tunga pelare, som båda är utförda i torrmurad natursten.