Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: Sporveien Oslo AS
  • Arkitekt: Jan Aasgaard Stavik, Flux arkitekter AS
  • Entreprenör: PEAB Sverige AB
  • Stenleverantör: Ellingard Naturstein AS
  • Stenentreprenör: Ellingard Naturstein AS

Ensjø tunnelbanestation

Den nya tunnelbanestationen i Ensjø är en del av den pågående förvandlingen av Ensjø. Med hjälp av urbana material har stationen fått en visuell identitet som knyter den närmare centrumstationerna.

Byggherren ville ha beständiga material som även skulle vara tillgängliga i framtiden och därför valde man norsk natursten till både plattformsgolv och stationsväggar. Detta val har även fyllt sitt syfte när det gäller den universella utformningen: till plattformsgolvet har man valt ljus granit, medan man valde mörkare Otta Høgseterskiffer till väggarna. Den mörka Ottaskiffern har också använts som varningsränder i trappor och rampar.

På väggarna har Ottaskiffer i olika bredder och tjocklekar monterats i ett fast mönster, vilket har gett ett bättre samspel mellan olika vägginstallationer som till exempel reklammontrar, skyltar, bänkar och tekniska installationer. Genom att dela upp väggen på detta sätt har man samtidigt gjort den mindre tillgänglig för klotter och affischuppsättning.