Projektreferenser

Fakta:

  • Arkitekt: Röing Arkitekter AB
  • Byggherre: Byggnads AB Bröderna Persson
  • Byggentreprenör: Skanska
  • Stenentreprenader: Hessleholm AB

Erik Dahlberg

Efter en våldsam brand 2005 måste nästan halva Erik Dahlberg-kvarteret i Kristianstad återuppbyggas. Den nya fastigheten stod färdig 2007 och har fått ett positivt mottagande av både hyresgäster och grannar.

Bygget omfattar butiker i två plan, två kontorslokaler samt 12 lägenheter med ingång från ett inre atrium. Atriet fungerar även som ett gemensamt utomhusrum och byggherren har lagt vikt vid att skapa en varm utemiljö.

Till de organiskt vågiga vägg- och terrassytorna valde man Ottaskiffer. Stenens reflektioner tecknar och framhäver de organiska formerna, medan färgspelet ger en ökad djupupplevelse i de fasader som omger det inre atriet.