Projektreferenser

Fakta:

  • Arkitekt: Gustav Vigeland
  • Skifferleverantör: GS Tretten
  • Foto: Ketil Jacobsen, Margrethe Geelmuyden

Frognerparken

Frognerparken är, med sina 46,7 ha, den största parken i Oslo. I parken finns skulptursamlingen Vigelandsparken av Gustav Vigeland. Parken är utsmyckad med 14.000 rosor och hällgångarna runt skulptursamlingen och de stora rosbäddarna är täckta med trädgårdsten av ljus Oppdal skiffer.

Vigeland Park är världens största skulpturpark, utförd av en ända konstnär. Den unika skulpturparken är Gustav Vigelands livsverk med mer än 200 skulpturer i brons, granit och smidesjärn . Vigeland var också ansvarig för design och arkitektonisk utformning av parken. Vigeland-anläggningen blev i huvudsak utförd mellan 1939 och 1949.
Vigeland-anläggningen blev, som en del av Frognerparken, skyddad av Riksantikvarien enligt kulturminneslagen under 2009, som första parkanläggning i Norge.