Projektreferenser

Fakta:

  • Uppdragsgivare: Helsingborgs stad
  • Byggnadsår: 2014–2015
  • Arkitekt: Tengbom Architects
  • Generalentreprenör: NCC
  • Stenleverantör:: Närkesten Entreprenad AB
  • Skiffer: Ljus Oppdal silkeborstad fasad i 30cm bredd och fallande längder mellan 45-110cm
  • Foto: Felix Gerlach

Helsingborg Central

STORSLAGET I LITEN SKALA

Helsingborg C, Knutpunkten, har fått en ny nedgång söderifrån. Men Södra entrén är så mycket mer än en genväg till spårområdet. Förutom ett nytt resandeflöde och en ny cykelhub, är den nya entrén lika mycket ett landmärke.

Arkitektbyrån Tengbom har förvandlat en anonym baksida till en vacker framsida. Byggnaden är utformad som ett skulpturalt element, som sätter karaktär på platsen där så många människor strömmar söderut dagligen. Den har även bidragit till ökad trafiksäkerhet, gjennom nya trafikströmningarna. Ett ytterligare syfte är att främja stadens cykelliv. Totalt 450 cykelplatser har fördelats i ett garage mellan entrétrapporna samt fritt på plattformen utan tak. Här finner man även faciliteter som pump, reparationsstation och klädskåp.

Den arkitektoniska huvud-idé med ett samlande tak bygger på en tanke om att skapa en sekvens mellan det övre och det undre. Det karaktäristiska taket har en neutral och kvadratisk planform som modifieras varsamt i sektion. Kombinationen av en välvd undersida och en bågformad ovansida i spårriktningen skapar associationer till både rörelse och stadsparkens mjukt böljande topografi. Det skulpturala taket i trä vilar på två skifferklädda murskivor som växer upp från spårområdet. Den ljusa Oppdalskiffern med sin silkeborstade finish ger ett vackert skandinavisk uttryck i många nyanser av grått. Varje skifferplatta har en bredd på 30 cm och olika längder från 45 till 110 cm. Enkla glasskivor används som kompletterande väderskydd. Även ljusdesign har varit tongivande för projektet, där den primära belysningen för såväl taket som cykelställ är indirekt och dold. Två befintliga utrymningstrappor revs och schakten har omarbetats till cirkulära dagsljusnedsläpp till perrongerna, med sittbänkar i markplan.

Byggnaden är nominerad till World Architecture Festival 2016, i kategorierna Small Project och Transport – Completed Building.

”Det här är fantastisk arkitektur i liten skala. Vi är otroligt stolta över att ett relativt litet projekt kan göra ett så stort intryck”. Arkitekt Patrik Ekenhill, Tengbom.