Projektreferenser

Fakta:

  • Totalrådgivare och arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
  • Landskapsarkitekt: SLA Landskabsarkitekter
  • Byggherre: Nykredit
  • Stenleverantör: E. Nielsen Mekaniske Stenhuggeri

Krystallen

Danska Nykredits nya signaturbyggnad i Köpenhamn är en miljömedveten och framtidstänkande byggnad som har byggts med ett ansvarsfullt förhållande till material och resurser.

Byggnadens sneda former skapar en länk mellan de lägre historiska byggnaderna i Glypotekkvarteret och grannbyggnaden Glasskuben. Placeringen mellan staden och hamnen har också gett inspiration till byggnadens svävande form.

Den skifferbelagda platsen utanför byggnaden har försetts med en stor fontän och 2000 datorstyrda munstycken som skickar upp vattenstrålar i ett ständigt växlande mönster. Uteplatsens skifferbeläggning fortsätter in i byggnadens ingångsparti, och skapar på så vis en länk mellan ute och inne som understryker att byggnaden och uteplatsen är tänkt som en helhet.