Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: Moesgaard Museum
  • Arkitekt: Henning Larsens Architects
  • Entreprenör: MT Højgaard AS/Lindpro A/S
  • Stenleverantör: E. Nielsen Steinhuggeri

Moesgaard Museum

Det nya museet utanför Århus har en vacker belägenhet. Det framstår med sitt sluttande taklandskap av gräs, mossa och blomster som en markant visuell ikon synlig från havet.

Byggnadens inre är format som ett varierat terrasslandskap inspirerat av arkeologiska utgrävningar, där lager av historia gradvis avslöjas. Här kan besökare förflytta sig genom ett levande förlopp av utställningar och vetenskapliga försök – en upptäcktsresa genom tid och rum.

Ljus Oppdalsskiffer med antikborstad yta skapar ett sampel mellan museets karakteristiska form och de naturliga omgivningarna.