Projektreferenser

Fakta:

  • Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
  • Byggherre: Kirkelig fellesråd i Oslo

Mortensruds kyrka

Mortensruds kyrka i Oslo representerar en betydande förnyelse av kyrkoarkitekturen. Byggnadens materialanvändning och arkitektur integrerar den i omgivningen och skapar storslagna visuella upplevelser.

Utvändigt består kyrkan av torrmur av skiffer och stora, solida glasytor. På insidan, bakom glasytorna, döljer sig också stora torrmurar av skiffer. Genom att föra in torrmur i kyrkan bryter man av mot de gängse förväntningarna.

Utvändigt fungerar torrmurarna som ett stöd för byggnaden och som ett fäste till berget. Inuti kyrkan får skiffermurarna ett skenbart lyft av glasytorna. Torrmurslagren är utlagda med öppna mellanrum, de släpper in dagsljus och ger ett konstant skiftande ljusspel.