Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: Oppdals kommun
  • Arkitekt: Selberg Arkitektkontor
  • Byggentreprenör: B&B Entreprenør AS
  • Stenentreprenör: Bedrock AS

Oppdals kulturhus

I Oppdals nya kulturhus har bygdens skiffer fått sätta sin prägel på uttrycket.

Kulturhusets skiffergolv har rönt mycket uppmärksamhet. Golvet är designat av konstnärinnan Edith Lundebrekke och lagt med måttbeställd flis av Oppdalsskiffer och mörk Otta Pillarguri. Projektet är det första med skifferflis med antikborstad yta.