Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: Östersunds Kommun
  • Arkitekt: Vesa Honkonen Arkitekter AB
  • Entreprenör: Attacus Mark & Maskin

Östersund Torg

Östersundstorget blev byggt för mer än 200 år sedan och har en unik karaktär med sin belägenhet nära Storsjön. Efter att ha förlorat sin ursprungliga funktion som marknadsplats, önskade Östersunds kommun att återskapa platsen.

Torget blev uppdelat i två olika områden, en mindre del och en större central del. Själva torgdelen som är belagd med Offerdalsskiffer används som marknadsplats, större arrangemang och på vintern till kälke-och skidåkning. Det nya Östersundstorget stod färdigt hösten 2009.