Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: KLP Eiendom
  • Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS
  • Skifferleverantör: Modena avd Trondheim

Scandic Bakklandet Hotel

Rica Bakklandet Hotel ligger i hjärtat av Trondheim längs Nidelven vid Bakke Bro. Bryggdelen ingår i brygglängan längs Nidelven.

Exteriören är anpassade i färgskalan till den befintliga bebyggelsen. Användningen av färger är nedtonad i förhållande till Bakke Bro så att bron få framträda med sina konstruktioner och bropelare. Interiör och exteriör samverkar i en blandning av rustikt och förfinat. Valet föll på silkeborstad Oppdals skiffer till golven och även som väggbeklädnad på utvalda områden. Skiffern bidrar till ett ljust och skandinavisk uttryck med ett unikt färgspel.

De allmänna utrymmena har en bra blandning av öppna, luftiga rum och mer intima. Byggnaderna är utformade i enlighet med kraven för universell design.