Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: GB4 Aps
  • Arkitekt: Henning Larsen Architects
  • Stenleverantör: StoneCon

Scandinavian Golf Club

Scandinavian Golf Club utanför Köpenhamn har utsetts till en av världens 100 bästa golfbanor. Klubbhuset består av ett stort sicksackformat tak av timmer som svävar över en sockel av natursten.

Materialvalet domineras av Ottaskiffer i kontrasterande kombination med Douglasgran och Origon Pine. Sockelns horisontella ytor är klädda i naturplan exteriört och har borstad yta interiört. De vertikala ytorna i fasad, pelare och skorstenar är klädda med klippta brottkanter som synlig yta. Taken är belagda med klippt fyrkantssten med naturplan.

Skiffer och gran är material med en lång historia inom skandinavisk byggtradition. På så vis har byggnaden historiska referenser samtidigt som dess uttrycksfulla takkonstruktion, hantverksmässiga precision och rustika material representerar modern samtid.