Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: Statnett SF
  • Arkitekt: Rambøll Stavanger
  • Entreprenör: NCC Construction AS
  • Stenleverantör: Modena Fliser

Statnett, Strinda

Statnetts nya administrationsbyggnad i Strinda utanför Trondheim blev en modern byggnad. I materialvalet har man lagt vikt vid företagets värderingar och strävat efter att framhäva byggherrens identitet som ett modernt, solitt och tidlöst företag. Samtidigt har man eftersträvat största möjliga harmoni med kringliggande bebyggelse.

Fasaden är till största delen klädd med Oppdalsskiffer och bidrar till att uttrycka tyngd och soliditet. Till byggnadens gemensamma utrymmen har man valt koppar, ett material som leder tankarna till byggherrens verksamhet.