Projektreferenser

Fakta:

  • Plats: Lyngby Campus, Danmark
  • År: 2016
  • Byggherre: Danmarks Tekniska Universitet (DTU)
  • Arkitekt: Christensen & Co, Rørbæk och Møller
  • Priser: DETAIL-prize 2018 och Timber Award 2017
  • Foto: Adam Mørk

“The Biosphere” – DTU

I den nya byggnaden för Life Science & Bioengineering vid Danmarks Tekniska Universitet går 800 personer varje dag över 650 miljoner år gammal skiffer från Offerdal. Med sina 38 800 m² är detta DTU: s största byggprojekt sedan universitetet invigdes på 1960-talet. Life Science-byggnaden rymmer en unik professionell miljö med toppmoderna forskningsanläggningar, och den stora samlingspunkten är biosfären.

Byggnaden reser sig från marken och öppnar upp sig med en varm träinteriör, där det atmosfäriska atriumet – biosfären – förenar forskare från olika institut. Dagsljus från stora takfönster möter golvet täckt med Offerdalsskiffer och framhäver skifferns ljusreflekterande egenskaper, medans ek-klädda lådor ger en illusion att flyta runt i luften.

Under hela byggprocessen har social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet varit ett huvudfokusområde. Därför är vi extra stolta över att ha bidragit med skiffer till denna framtidsinriktade byggnad.

År 2018 tilldelades biosfären det prestigefyllda DETAIL-prize och 2017 Timber Award.

Skiffer leverans:

2000 m² Offerdal golv, antikborstad yta 30 cm x fl, t: 12 mm.
1300 m² Offerdal beläggning, natur yta 30 cm x fl. t: 40-60 mm / 20-30 mm.
400 m² Offerdal beläggning, natur yta i olika specialstorlekar.