Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: Tjuvholmen Utvikling AS
  • Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
  • Skifferleverantör: Ellingard Collection

Tjuvholmen

Byggets belägenhet är enastående med en öppen fasad mot väst och fondvägg mot Fru Kroghs Brygge, fasaden mot öst vänder mot Kavringen Brygge. Terrängen sluttar mot bryggorna i söder och har kvaliteter i form av både det öppna fjordtorget med gröna områden och den mer urbana gatumiljön.

Byggnaden har speciellt goda kvaliteter i förhållande till ljus och utsikt. Det är därför valt en fasadkombination med mycket glas och horisontala band i skiffer. Otta-skiffer valdes då det var önskvärt med ett material som behåller kvaliteten under lång tid och som ger en vacker färgskala i varma toner.

De horisontala skifferbanden går på tvärs över alla våningar med lägenheter. De är ca 100 cm höga och har varierande bredder. Där det är balkonger följer skiffern balkonggolvets framkant, medan balkongräcket i transparent glas är i samma höjd som övriga skifferband. De delarna av fasaden som ligger mot balkong har fått en träbeklädnad för att ge en yta mer som en möbel, i kontrast till skiffern som i sin naturyta förtydligar naturen. Genom att fortsätta skifferbeklädnad och fasadformspråk i balkongerna ges ett helhetsintryck där balkongerna uppfattas som en integrerad del av byggnaden, trots en individuell utformning och användning.