Projektreferenser

Fakta:

  • Arkitekt: Christian H. Grosch
  • Skifferleverantör: Jogra Steinindustri
  • Foto: Margrethe Geelmuyden
  • Foto panorama: Wolfmann

Universitetshagen

Universitetshagen är en park på området för universitetsbyggnaderna på Karl Johans gate i Oslo. Parken ligger mellan universitetsbyggnaderna och gatorna Universitetsgata, Kristian IVs gate och Frederiks gate. Parken ägs av universitetet i Oslo och är inhägnad, men öppen för allmänheten. Parken var en del av Christian H. Grosch´ ritningar av universitetsbyggnaden när den började byggas 1841. Anläggningen stod färdig 1852. Det är inte känt vilket år parken var fullt färdigutvecklad.

Universitetsanläggningen med dess park fredades av Riksantikvarien 2001 och pryds av ljus Oppdal trädgårdssten.