Projektreferenser

Fakta:

  • Uppdragsgivare: Kistefos-museet
  • Plats: Skulpturparken ved Kistefos museum
  • Konstnär: Jeppe Hein
  • Byggeår: 2016
  • Skiffer: Lys Oppdal og Offerdalsskifer i natur overflate og ulike trekantformat

Kistefos Museum

Skulpturen ”Vägen till stillhet” består av ljus Oppdalsskiffer och Offerdalsskifer, polerad rostfri stål, stenar från Kistefors skogar,, siberisk lönn, mossa och blommor. De två skiffersorterna har olika nyanser av grått och bildar ett vackert mönster med en invecklad och noggrant planerad triangel format. Skiffern är monterad i formar av stål med ben av stål. Skulpturen är gjord av Jeppe Hein och är en del av Kistefors 17:e utställning.

Jeppe Hein är född i Danmark men bor och arbetar i Berlin. Han finns representerad vid en rad offentliga samt privata samlingar och på museer som Tate Gallery, London Storbritannien, MNAM-Centre Pompidou, Paris, Frankrike och MOCA, Museum of Contemporary Art, Los Angeles, USA. Heins konst sätter människan i centrum och hans konstnärliga uttryck finner vi i gränslandet mellan konceptkonst, arkitektur och teknologi.

I början av projektet genomförde Hein en pilgrimsfärd på St. Olavsvägen mellan Oslo och Trondheim. Mötet med naturen och stillheten färden representerar en vändpunkt i Heins konstnärskap. Stillheten har länge varit en del av Heins konstnärskap men emellertid fick betydelsen och förståelsen av stillheten, förnyat och starkare betydelse på resan. Skulpturens form tar sin utgångspunkt i vattnets betydelse och skapar ett rum med olika dimensioner av stillhet. En traditionell labyrint ger en illusion och försvagar känslan av riktning och plats. Denna labyrints öppna form väcker sinnena, ökar närvaron och medvetandet om vår omgivning. Vart befinner vi oss och vart är vi på väg? Detta är frågeställningar som konstnären frågar sig.

Sommar 2014 är Jeppe i Norge för att planera skulpturen. Detta säger William Flatmo, direktör för Christen Sveaas Konstsamling om mötet:

”Genom att labyrinten är utförd i ett minimalistiskt formspråk vill Jeppe lugna Ola och Kari Nordmann att se sin egen natur och säga: SE! KÄNN! LEK! och LYSSNA!
Skulpturen speglar norska backar och berg, och forsen, vattnet och energin på Kistefors. Och Jeppe har bestämt att skulpturen skall fyllas med norsk natur. Tillsammans med källvattnet i skulpturen, norsk skiffer och norsk fauna, påminner Jeppe mer och mer om en andlig national romantiker med skulpturparken som sin målarduk.”