Projektreferenser

Fakta:

  • Byggherre: Vallentuna kommun
  • Arkitekt: Lars Gauffin
  • Landskapsarkitekt: Nyréns arkitektkontor
  • Entreprenör: MVB

Vallentunas bibliotek och kulturhus

I Vallentunas bibliotek och kulturhus är trä och skiffer tongivande material.

Parken och ingångspartiet är utformade för att skapa mötesplatser med lokal identitet. Sågade plattor av Offerdalsskiffer i fallande längder och olika bredder ger ingångspartiet och markplanet utanför biblioteket rytm och variation, och den höga glimmerhalten gör att de kontinuerligt ändrar uttryck i takt med skiftande ljusförhållanden.

Mjukt formade skiffermurar ger en tydlig inramning av planteringen och understryker parkens utformning, och de bågformade trappstegen ner mot parkens epicentrum utgörs av block av råskiffer med en polerad, nästan glasartad yta i samspel med byggnadens glasfasad.