Skifferns historia

Minera Skifer är förankrat i en flera hundra år gammal historia. Kommersiell skifferproduktion i Norge startade i mitten av 1800-talet, medan det vi kan kalla industriell produktion inleddes på 1920-talet. Men redan på 1400-talet började man använda skiffer som byggsten. Stenen var solid, motståndskraftig mot väder och vind och passade därför bra i vårt bistra klimat. Man använde stenen som byggnadssten till tak och murar, eller som plattor till bland annat trappor, golv, beläggning och båsavskiljare i ladugårdar.

Användningen av skiffer var stort sett begränsad till lokala behov. Eftersom häst var det enda transportmedlet kunde tunga skiffermaterial endast transporteras kortare sträckor. Med tiden förvandlade sjötransporten de skifferbrott som låg nära havet till industriella verksamheter, och skiffern blev mer utbredd i kustområdena. Utbyggnaden av järnvägen öppnade upp för nya och stora marknader, och lade grunden till dagens spridning.

Idag är Minera Skifer Norges ledande producent av skiffer. Företaget är etablerat vid de största skifferförekomsterna och exporterar skifferprodukter till hela världen. Även om produktionen bedrivs med modern teknik och utrustning, är verksamheten en direkt förlängning av ett hantverk och en tradition som har djupa rötter i norska byggtraditioner.